Ett annonsformat med högt observationsvärde.

Exempel:
Mobil (bild)
Video

Att tänka på vid produktion
Observera att det är olika dimensioner beroende på om det är bild, video eller HTML som ska produceras. Se rubriken Asset Specs under respektive format på https://www.adnami.io/specs för aktuella dimensioner.

Viktigt! Tänk också på att placera ditt huvudbudskap inom safe zone för att inte riskera att viktigt innehåll faller bort. Kontrollera safe zone via länken nedan 
https://www.adnami.io/creative-validation-mobile-midscroll-image