Om du vill producera annonsmaterialet på egen hand så behöver du följa våra specifikationer för våra olika annonsformat.

Obs!
Vänligen notera att det finns särskilda specifikationer för våra premiumformat Helsida/Topscroll samt samlingsannonser. 


Statiska bilder
 
Annonser som produceras som statiska bilder ska levereras i filformaten JPG eller PNG med en filstorlek som överensstämmer med det aktuella formatets maxvikt och dimensioner. Se resp. produkt här i Ocast för spec kring maxvikt och dimensioner.


Animerade bilder

Då en enstaka bildfil ska användas för animerat innehåll ska denna levereras i formatet GIF med en filstorlek som överensstämmer med det aktuella formatets maxvikt och dimensioner. Se resp. produkt här i Ocast för spec kring detta. 


HTML5-annonser

Nedan följer instruktioner för produktion av HTML5-baserade annonser som ska användas för annonsering på våra siter inom NTM Media. Material som inte lever upp till nedanstående specifikation kommer dessvärre inte godkännas. Vår adserver GAM (Google Ad Manager) hanterar HTML5-annonser producerade enligt Googles riktlinjer. 

Annonsen levereras i en iframe som använder postMessage för att kommunicera med siten. Annonsen existerar inom iframe och har inte tillgång till info utanför.

Generella specifikationer:

 • Materialet ska levereras packat i en ZIP-fil. I uppackat läge får den inte överstiga 1MB. Hostas materialet externt kan detta överskridas.
 • Filstorleken mäts i webbläsaren och inkluderar externa referenser som externa script, typsnitt, mätverktyg och bilder.
 • Materialet får inte bryta sig ur sin iframe/safeframe.
 • Följ rekommendationer för ClickTag, se nedanstående.
 • Vi ser helst att annonsen fyller 100% av den iframe den visas i.
 • Alla referenser till resurser ska använda relativa sökvägar.
 • Referenser till externa resurser som webbsidor, bilder eller filer måste vara absoluta och endast anropas med HTTPS över en säker SSL-anslutning. Max 100 HTTPS anrop.
 • Materialet ska börja rendera visuella element inom 0,5 sekunder.
 • Använd CSS för animationer istället för JavaScript-bibliotek.
 • SVG inom HTML stöds inte. Stand-alone .svg-filer kan dock inkluderas och användas som referenspunkter i HTML-materialet.
 • Video större än 150kb får endast laddas in efter användarinteraktion. (Får inte laddas in förrän användaren har interagerat med den på något sätt, till exempel klickat på den. Det är ett sätt att spara på datatrafiken och upprätthålla en snabb och effektiv webbplats)
 • Video under 150kb får autostarta, dock utan ljud. Ljud kan startas vid användarinteraktion. (Videon kommer automatiskt att starta när användaren öppnar den, utan att ljudet börjar spela. Om användaren vill höra ljudet måste de interagera med videon, till exempel genom att trycka på play-knappen)
 • Video får aldrig autostarta med ljud. <video muted …>
 • Följ Chromes regler för heavy ad intervention (Uses main thread for more than 60 seconds in total, Uses main thread for more than 15 seconds in 30 seconds window, Uses more than 4 mb of network bandwidth).
 • Animering av element får inte överstiga 30 sekunder.
 • Animera aldrig gömda element.
 • Loopning av annons ska ha med detta i koden, detta för att det ska fungera i alla webbläsare. <video muted autoplay loop playsinline>
 • Material inladdat efter användarinteraktion räknas inte till annonsens totalvikt.
 • Försök få ner antalet anrop - Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.
 • Materialets huvudfil ska döpas till index.html.
 • Ingenting får loggas i webbläsar-konsolen.
 • Det får inte gå att scrolla i annonsen, då detta förhindrar scroll på site (scrolljacking).


ClickTag
Variabeln clickTag bör användas som definition för click-through URL i alla klickbara ytor i annonsen. Detta för att vi ska kunna mäta klick. Vi rekommenderar alltså att använda clickTag dvs att INTE hårdkoda click-through URL:en. GAM (Google Ad Manager) varnar om det saknas korrekt clickTag eller om det finns en URL hårdkodad i annonsen. ClickTagen skall vara enkel för ad servern att läsa av, använd ingen minification eller obfuscation. (Däremot är det inga problem att använda det på resten av materialet) Scriptet för clickTag variabeln måste ligga i head-taggen. Försäkra er om att alla ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-through URL. Se exempel nedan.
------------------------------------------------------------------------
<html>

<head>

<meta name="ad.size" content="width=320,height=320"> <script type="text/javascript">var clickTag = "http://www.google.com"; </script>

</head>

[The rest of your creative code goes here.] </html>

OBS! Försäkra er om att ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-through URL:

<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> <img src="images/dclk.png" border=0>

</a>
-------------------------------------------------------------------------
Struktur, paketering och leverans 
Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen. Ert kreativa material bör baseras på en index-fil som ska heta index.html. Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Klicktracking-komponenten som nämns ovan ska befinna sig i index.html-filen. Materialen ska levereras i individuella .zip-filer som innehåller alla kreativa resurser i rotmappen. Resurser och bibliotek ska inte levereras i separata mappar som
t ex “img”, “css”, “js”-mappar.